Otworzyliśmy drzwi dla ósmoklasistów.

05 kwietnia 2023 r. był Dniem Otwartym naszej szkoły, podczas którego gościliśmy uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Prabut, Susza, Rodowa, Trumiejek, Obrzynowa, Kamieńca i Mikołajek Pomorskich.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem przez Dyrektora Szkoły p. Tomasza Brodackiego, który zapoznał wszystkich zebranych z profilami kształcenia na rok szkolny 2023/2024, po czym zaprosił gości do zwiedzania szkoły.

[foto: w.k.]

Ósmoklasiści mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, obejrzeć klasopracownie, poznać nauczycieli, porozmawiać ze swoimi starszymi kolegami i uczestniczyć w wielu przygotowanych na ten dzień atrakcjach (roboty, rażenie prądem, ciecze twarde jak beton, faceboard, szkolne Maluchy Cabrio, konkursy zawodowe on-line). Mogli również spotkać się z przedstawicielami naszych firm partnerskich JABIL i Orbit One.
Przedstawiono im tajniki poszczególnych zawodów, założenia innowacji eBiznes, którą wprowadzamy od września w zawodzie technik handlowiec oraz korzyści wynikające z projektów europejskich, w których uczestniczymy.

Na zakończenie pan dyrektor wręczył nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w przeprowadzonych tego dnia konkursach. Konkurencja była duża, ponieważ do wszystkich quizów przystąpiło 162 uczestników a o miejscach na podium często decydowały sekundy.

[foto: m.s.]

Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria automatyk:
1 m-ce: Marcel Duch SP Prabuty,
2 m-ce: Karol Czarnecki SP Prabuty,
3 m-ce: Anna Armatys SP Prabuty.

Kategoria handlowiec:
1 m-ce: Zuzanna Sadowska SP Susz,
2 m-ce: Julia Andrzejczyk SP Prabuty,
3 m-ce: Maja Polak SP Prabuty.

Kategoria kierowca-mechanik:
1 m-ce: Michelle Nowakowska SP Prabuty,
2 m-ce: Kacper Zimolzak SP Mikołajki Pomorskie,
3 m-ce: Tomasz Ponikowski SP Prabuty.

Kategoria wielozawodowa:
1 m-ce: Kacper Kośka SP Prabuty,
2 m-ce: Anastazja Zajko SP Prabuty,
3 m-ce: Oliwia Brzuszkiewicz SP Trumiejki.

Nagrody otrzymali również laureaci konkursów pod patronatem firm SONAC oraz OSM Adam Żurawski przeprowadzonych wcześniej wśród uczniów naszej szkoły.
W konkursie wiedzy elektrotechnicznej firmy SONAC laureatami zostali:
Damian Janczuk kl. 3T – miejsce I
Oliwier Krzemień kl. 3T – miejsce II
Łukasz Bonisławski kl. 2T – miejsce III

W konkursie motoryzacyjnym OSM Adam Żurawski:
Tomasz Janik kl. 3T – miejsce I
Damian Janczuk kl. 3T – miejsce II
Szymon Węgrecki kl. 2B – miejsce III
oraz ex aequo Oliwier Krzemień kl. 3T, Jakub Pękacz kl. 3T, Eryk Sylwanowicz kl. 2T

[foto: The Moments- Mateusz Czajka]