Uwaga maturzyści.

Poniżej umieszczamy deklarację do wypełnienia, która dotyczy rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych.

EM 2023 Zalacznik 5c