Wycieczka do firmy Sonac.

W dniu 14.02.2023 uczniowie klasy 1 T wzięli udział w wycieczce dydaktycznej zorganizowanej przez P. J. Dubień do firmy SONAC w Uśnicach.

Podczas wycieczki uczniowie zapoznali się z automatyzacją procesu technologicznego firmy, z zasadami funkcjonowania na rynku specyfiką produkcji zwiedzili zakład oraz wzięli udział w quizie wiedzy elektrotechnicznej. Na zakończenie wizyty uczniowie oraz opiekunowie grupy otrzymali gadżety.

Organizator wycieczki pan Dubień Jan serdecznie dziękuje wszystkim osobą dobrej woli którzy przyczynili się do przeprowadzenia wycieczki a w szczególności :

Dyrektorowi Zakładu- Maciejowi  Sokołowskiemu

Specjaliście ds. Prewencyjnego Utrzymania Ruchu- Pawłowi Krupa

Specjaliście ds. Prewencyjnego Utrzymania Ruchu- Marcinowi Kozieł

Koordynatorowi ds. HR i Szkoleń- Joannie Dworak

Kierownikowi HR- Joannie Grzegorzewskiej-Trzeciak

Prezesowi Zarządu- Adamowi Sowińskiemu.