Doradztwo zawodowe w PPP.

Prosimy o zapoznanie się z ofertą feryjną Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Prabutach dotyczącą doradztwa zawodowego.

dor_zaw_ppp_23