Hasta pronto España.

W czwartek 29 września w szkole odbył się event podsumowujący efekty projektu „Od Technika do Europejczyka. Viva España!”, który rozpoczął się w październiku 2020 r. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita kwota dofinansowania to 42 366 euro czyli 180 602 zł.

Na podsumowaniu obecni byli: Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego, Anna Baranow– Pełnomocnik Starosty Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego, Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych z Kwidzyna wraz z uczniami, nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Prabuty, rodzice, uczniowie oraz pracodawcy.

Koordynatorzy projektu krótko przedstawili jego założenia i cele oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian jakie zaszły w uczestnikach po powrocie z Hiszpanii. Następnie przedstawiciele uczestników projektu przybliżyli zebranym zakłady pracy, w których odbywali praktyki oraz opowiedzieli o swoich obowiązkach i zadaniach jakie wykonywali. Zgromadzeni mogli również usłyszeć o wycieczkach, które odbyły się w ramach programu kulturowego oraz o przebiegu kursu językowego.

Na zakończenie Dyrektor Szkoły wraz z panią Pełnomocnik wręczyli uczestnikom projektu dokumenty potwierdzające w nim udział oraz zdobyte kompetencje, m. in. Europass Mobilności, certyfikat językowy i certyfikat odbycia stażu.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni mogli porozmawiać z uczestnikami i koordynatorami projektu przy kawie i pysznym cieście.

Zdjęcia: Mateusz Czajka