Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. dla absolwentów z lat ubiegłych.

Poniżej zamieszczamy wzór deklaracji maturalnej dla absolwentów szkoły z lat ubiegłych, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w 2023 r. Prosimy o pobranie i wypełnienie dokumentu a następnie wydrukowanie i złożenie w sekretariacie do końca września 2022 r.

Uwaga- uczniowie aktualnie uczący się w klasie maturalnej będą wypełniać deklaracje w szkole.

Pobierz deklarację