Rok szkolny 2022/23 rozpoczęty.

Dokładnie o godz. 9.00 w czwartek 1 września odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego, na której gościliśmy p. Annę Strzelczyk z Komisji edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, oraz Przewodniczącą Rady Szkoły p. Jolantę Maluchnik.

Dyrektor szkoły p. Tomasz Brodacki zwrócił się do wszystkich uczniów po przerwie wakacyjnej życząc owocnego roku i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, szczególnie ciepło przywitał zaś uczniów klas pierwszych, którzy wybrali naszą szkołę na kolejny etap swojej edukacji.

Pani Anna Strzelczyk odczytała list Pana Starosty Kwidzyńskiego Jerzego Godzika oraz Przewodniczącego Rady Powiatu- Pana Jerzego Śniega do całej społeczności szkolnej, natomiast Pani Przewodnicząca Rady Szkoły wyraziła nadzieję, że cały rok szkolny upłynie inaczej niż poprzednie w spokoju i z tradycyjnym nauczaniem stacjonarnym.

Uczniowie klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły. Po uroczystości wszyscy rozeszli się do swoich sal na spotkania z wychowawcami.