Zakończenie roku szkolnego 2021/22.

W piątek 24 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/22. Dyrektor Szkoły p. Tomasz Brodacki podziękował uczniom za wysiłek włożony w naukę, serdecznie pogratulował uczniom wyróżniającym się pod względem osiągnięć edukacyjnych, frekwencji, działalności w Samorządzie Uczniowskim, dokonań sportowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz życzył wszystkim udanego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku. Gratulacje, podziękowania i życzenia na nadchodzące wakacje złożyła również wszystkim uczniom i pracownikom szkoły Przewodnicząca Rady Szkoły- Pani Jolanta Maluchnik.

Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i karty podarunkowe.

Podczas uroczystości nastąpiło również wręczenie świadectw ukończenia szkoły uczniom z dwóch klas 3 Szkoły Branżowej.

Po apelu uczniowie udali się do swoich klas, gdzie otrzymali od wychowawców świadectwa promocyjne i mieli okazję podziękować sobie za wspólną pracę i pożegnać się na czas wakacji.


N A G R O D Z E N I    Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie:
Damian Janczuk 2 T,
Melanie Kleisa 3 B,
Adrian Petrykowski 2 B.

Za dobre wyniki w nauce i co najmniej dobre zachowanie:
Maksymilian Nowak 1 T,
Adrian Głodowski 1 T,
Konrad Pypeć 1 T,
Łukasz Chojnacki 2 T,
Oliwier Krzemień 2 T,
Tymoteusz Krzemień 2 T,
Błażej Kwolek 2 T,
Paweł Łazarczyk 2 T,
Szymon Pajewski 2 T,
Agata Strzelec 2 T,
Konrad Ruciński 2 T,
Oliwier Mankiewicz 3 T,
Natalia Szewczak 3 T,
Weronika Kierepka 3 T,
Anna Golankowska 1 B,
Milena Barańska 1 B,
Wiktoria Pudlak 1 B,
Jakub Herha 1 B,
Marta Gaszi 2 B,
Szymon Budzelewski 3 B,
Piotr Markowski 3 B,
Oliwia Piszelis 3 B,
Karol Kuśmierski 3 B.

Za 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych:
Melanie Kleisa 3 B,
Konrad Kościelski 2 B,
Adrian Petrykowski 2 B.

Za wyróżniającą frekwencję w zajęciach lekcyjnych:
Tymoteusz Krzemień 2 T,
Milena Barańska 1 B.

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Agata Strzelec 2 T,
Filip Tomaszewski 1 T.

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
Damian Janczuk 2 T.

Za największą ilość punktów z zachowania:
Agata Strzelec 2 T.

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Andrzej Kasperek 1 T,
Tymoteusz Kil 3 T,
Filip Mierzwicki 3 T,
Konrad Ruciński 3 T,
Michał Wawrzyn 3 T,
Konrad Kościelski 2 B,
Mateusz Strużyński 2 B,
Maciej Strużyński 2 B,
Marcin Orzechowski 2 T,
Mateusz Siłakowski 3 B,
Mateusz Maliszewski 3 B,
Kacper Kabaciński 3 B,
Adam Gajewski 3 B.


Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy spokojnych, pogodnych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

Poniżej fotorelacja z uroczystości.