„Granty PPGR– Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Publikujemy informację dla rodziców i uczniów z terenu Miasta Kwidzyna biorących udział w projekcie w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Informacja dotyczy harmonogramu odbioru sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.

 

HARMONOGRAM ODBIORU SPRZĘTU