Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej oraz pożegnanie Absolwentów.

W piątek 29 kwietnia odbyła się podniosła uroczystość zakończenia roku szkolnego klasy maturalnej 4 Technikum oraz pożegnanie Absolwentów- rocznik 2022 r.

Na początku uczniowie klasy czwartej przekazali służbę w Poczcie Sztandarowym swoim młodszym kolegom. W obecności uczniów klas technikalnych, zaproszonych Rodziców, oraz grona pedagogicznego tegorocznych Abiturientów pożegnali: Dyrektor Szkoły- Tomasz Brodacki, Wychowawczyni- p. Agnieszka Lewandowska- Lech, oraz uczniowie młodszych klas. Maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły oraz złożyli ostatnie ślubowanie.

Wszyscy zebrani ze wzruszeniem wysłuchali słowa podziękowań za cztery lata wspólnej nauki z ust przedstawicieli Maturzystów oraz obejrzeli film przygotowany specjalnie na tę okazję przez Wychowawczynię.

To była naprawdę piękna uroczystość.

Poniżej przedstawiamy nagrodzonych Absolwentów i ich Rodziców.


N A G R O D Z E N I    Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie:
Wiktoria Dudalska,
Julian Okraszewski,
Michał Próchnicki,
Jakub Wybult.

Za bardzo dobre wyniki w nauce, i wzorowe zachowanie:
Ewelina Lewandowska,
Maciej Drzażdżewski.

Listy gratulacyjne otrzymali Rodzice najlepszych uczniów:
Państwo Bogumiła i Krzysztof Dudalscy,
Państwo Sylwia i Grzegorz Okraszewscy,
Państwo Jolanta i Mariusz Próchniccy,
Państwo Joanna i Andrzej Wybult,
Państwo Elżbieta i Ryszard Lewandowscy,
Państwo Joanna i Józef Drzażdżewscy.

Za wyróżniającą frekwencję w zajęciach lekcyjnych:
Ewelina Lewandowska.

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Lewandowska Ewelina,
Kierepka Julia.

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
Próchnicki Michał,
Wybult Michał.

Za działalność artystyczno-kulturalną:
Dudalska Wiktoria,
Lewandowska Ewelina,
Skibicka Martyna,
Klajn Wiktoria,
Okraszewski Julian,
Drzażdżewski Maciej,
Próchnicki Michał.

Za reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym
Ewelina Lewandowska,
Maciej Modrzewski,
Michał Próchnicki,
Julia Kierepka,
Wiktoria Dudalska.

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Maciej Modrzewski.


Wszystkim Absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym oraz wszystkiego dobrego w dalszym dorosłym życiu prywatnym i zawodowym.

Nie zapominajcie o swojej szkole, wspominajcie czasem miłe chwile w niej spędzone i odwiedzajcie jej mury.

Poniżej fotorelacja z uroczystości.