Nasi uczniowie wciąż pomagają.

W dniach 26-27 listopada 2021 r. odbyła się kolejna Akcja zbiórki żywności organizowana przez Bank Żywności pod hasłem „Święta godne a nie głodne”.
Jak zawsze młodzież naszej szkoły wzięła aktywny udział w tym szczytnym przedsięwzięciu.