Deklaracje maturalne.

Poniżej zamieszczamy deklarację maturalną dla uczniów klasy 4 technikum, którzy w tym roku szkolnym przystępować będą do egzaminu dojrzałości. Prosimy o wypełnienie, podpisanie i złożenie w sekretariacie szkoły.

EM_2022_Zalacznik_1a_Deklaracja_A