TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 2021.

EGZAMINY POPRAWKOWE MATURALNE
24 sierpnia 2021 (godzina 9:00)

 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE PRZEDMIOTOWE 2020/21

25 sierpnia 2021 – godzina 9:00

  • Matematyka;
  • Język polski;
  • Wychowanie fizyczne.

 

26 sierpnia 2021 (godzina 9:00)

  • Historia;
  • Wiedza o społeczeństwie;
  • Wiedza i społeczeństwo;
  • Podstawy transportu drogowego;
  • Pracownia baz danych.