Informacja o terminach egzaminów maturalnych 2021.

04 maja godzina 9:00 – język polski

05 maja godzina 9:00 – matematyka

06 maja godzina 9:00 – język angielski

07 maja godzina 9:00 – język angielski PR

12 maja godzina 9:00 – biologia PR

14 maja godzina 9:00 – chemia PR

17 maja godzina 9:00 – historia PR

Przybory pomocnicze takie jak: długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, linijka, cyrkiel oraz  lupa, obowiązkowo przynoszą na egzamin zdający.

Link do wykazu przyborów.