Konkurs Narodowego Banku Polskiego.

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Jakub Klejna, wziął udział w Konkursie na pracę pisemną organizowanym przez NBP. Tematem pracy była „Rola banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”.

Celem konkursu było pogłębienie zainteresowań młodzieży wiedzą ekonomiczną, sprawdzenie umiejętności praktycznego jej wykorzystania oraz zachęcenie nauczycieli do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.

Konkurs został ogłoszony 1 września 2020 r. Termin nadsyłania prac upłynął 13 października 2020 r. Łącznie nadesłano 235 prac, spośród których 201 spełniło wymogi formalne określone w regulaminie konkursu – 61 prac ze szkół podstawowych i 140 ze szkół ponadpodstawowych.

Mimo, że Kubie nie udało się zostać laureatem, to serdecznie gratulujemy naszemu uczniowi zmierzenia się z tą trudną dziedziną jaką jest ekonomia.