ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA.

dzien konsumenta logo15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Wydarzenie ma na celu uświadamianie konsumentów o ich prawach.

Z naszych obserwacji wynika, że świadomość konsumencka stale rośnie. Ludzie coraz lepiej znają swoje prawa – na przykład w kwestii reklamacji czy odstąpienia od umowy zawartej przez Internet. Coraz więcej osób wie także, gdzie szukać pomocy w przypadku sporu z przedsiębiorcą. Z indywidualnymi sprawami np. odrzuconej reklamacji, konsumenci zgłaszają się m.in. do powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów.

Konsumenci są coraz lepiej chronieni. Przykładowo ustawa o prawach konsumenta z 2014 roku, wydłużyła do 14 dni czas na odstąpienie od umowy zawartej poza siedzibą firmy lub na odległość, doprecyzowała zasady reklamacji, prawo do rzetelnej informacji przed zawarciem umowy. Klienci zyskali też więcej praw dzięki nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. Od ponad roku obowiązują nowe zasady polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Warto znać przepisy chroniące konsumentów, gdyż służą one od momentu podejmowania decyzji o zakupie – począwszy od informacji, jakich przedsiębiorca ma udzielić klientowi, poprzez określenie sposobu i terminu odstąpienia od umowy (w przypadku zakupów na odległość) czy też warunków składania reklamacji i roszczeń, z jakimi może występować, gdy towar ma wadę.

Zachęcamy konsumentów do aktywności w poszukiwaniu informacji na ten temat np.1 stycznia 2021 zmiany w Ustawie w prawie konsumenckim.

 

Powodzenia życzą

uczniowie zawodu Technik Handlowiec Zespołu Szkół w Prabutach.