Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r.

W związku z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku (aktualizacja nr 1 z 22 grudnia 2020 r.), zamieszczamy aktualną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r.

Proszę wypełnioną i podpisaną deklarację dostarczyć do sekretariatu szkoły w wymaganym terminie.

Deklaracja dotyczy absolwentów z lat ubiegłych jak i tegorocznych.

Pobierz i wypełnij. EM 2021 Zalacznik 1a