Komunikat profilaktyczny Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

Policja w Kwidzynie ostrzega przed handlem ludźmi. Określany także jako „handel żywym towarem”, obejmuje wykorzystanie ofiar w celu uzyskania korzyści finansowych. Może to oznaczać zmuszanie ich, podstępem lub siłą, do uprawiania prostytucji, żebrania lub pracy fizycznej.