Uwaga! Zmiany w edukacji zdalnej od 30.11.2020.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpią następujące zmiany w funkcjonowaniu szkół:

1. Realizacja praktycznej nauki zawodu będzie możliwa w wybrane dni tygodnia maksymalnie w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

2. Od 30 listopada uczniowie mogą uczęszczać na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.