HANDLOWCY o przemocy.

W rocznicę urodzin propagatora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego (2 października) obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. W tym dniu grupa handlowców z klasy pierwszej i drugiej pod opieką p. Hanny Sobieraj przybliżyła społeczności szkolnej pojęcie przemocy i jej rodzaje (agresja, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, rówieśnicza).

Prelekcje przeplatane były odtwarzanymi relacjami osób, które doznały przemocy oraz muzyką dobrze obrazującą omawiany temat. Na zakończenie uczniowie rozdali ulotki informujące o odpowiedzialności karnej dotyczącej stosowania przemocy.

P.S. Pierwsze takty utworu „Przemoc rodzi przemoc” zespołu Dezerter, rozbrzmiewające na początku spotkania, nastroiły piszącego te słowa refleksją, że jednak Punk nie umarł.