Poprawkowy egzamin maturalny.

Informujemy, że poprawkowy egzamin maturalny z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski odbędzie się dnia 08 września 2020 r. o godz. 14.00