100 rocznica urodzin Jana Pawła II.

„Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać ”.
/JP II/

Zachęcam wszystkie środowiska szkolne i oświatowe

do uczczenia pamięci Świętego Jana Pawła II, poprzez refleksyjną analizę wydarzeń związanych z  pontyfikatem,  a także z twórczością teologiczną, filozoficzną i literacką Papieża. Inspiracją niech będzie również plenerowa wystawa Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku: To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze „być” i nasze „mieć”. Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987.

Nauczanie Jana Pawła II jest ponadczasowe. Dzisiaj, gdy w okresie pandemii koronawirusa trwa walka o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Papież niestrudzenie głosił konieczność poszanowania każdej osoby ludzkiej, szczególnie broniąc najsłabszych i bezbronnych.

Święty Jan Paweł II szerzył na całym świecie prawdę o człowieku. Odwiedził 132 kraje, krzewiąc uniwersalne wartości, zostawiając ślad w sercach i umysłach ludzi, których spotkał na swojej drodze. Wpłynął znacząco na losy Polski, Europy i świata.

Jego rola jako Człowieka, Papieża, Polaka, niekwestionowanego autorytetu moralnego jest niezaprzeczalna. Starajmy się o tym pamiętać.

                                                                                     

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

Wystawa To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze „być” i nasze „mieć”. Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987.