„Nowa szkoła- nowe możliwości Twoją drogą do przyszłości”.

Dnia 18 lutego br. w progach szkoły gościliśmy uczniów klas ósmych z Prabut, Trumiejek i Rodowa. Spotkanie pt. „Nowa szkoła- nowe możliwości Twoją drogą do przyszłości” organizowane pod auspicjami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kwidzynie w osobie doradcy zawodowego Pani Sylwii Więckowskiej miało na celu podniesienie świadomości uczniów przed przyszłorocznym naborem do klas pierwszych.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele praktycznej nauki zawodu i przedstawiciele pracodawców, którzy przekazywali niezbędne informacje nt. zawodów oferowanych przez szkołę. Jednocześnie była to okazja do zaprezentowania młodzieży oferty edukacyjnej na przyszły rok szkolny.