Deklaracje na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzi.

Informujemy, że na stronie „Egzamin zawodowy Technikum i Szkoła Branżowa” (link poniżej) znajdują się deklaracje na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, które odbędą się w czerwcu 2020 r.

https://zspprabuty.pl/?page_id=2743

Prosimy o wypełnienie i złożenie do Kierownika szkolenia praktycznego- p. Andrzeja Bożka.