Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych.

Szanowni Uczniowie,

przedstawiam poniżej propozycję kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”  na 2020 rok (okres realizacji: od marca do czerwca):

 1. obsługa wózków jezdniowych
 2. obsługa żurawi – HDS
 3. obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
 4. spawanie metodą MAG 136 + cięcie palnikiem plazmowym
 5. spawanie metodą MIG 131 + cięcie palnikiem plazmowym
 6. spawanie metodą TIG 141 + cięcie palnikiem plazmowym
 7. sztauowanie i mocowanie ładunków w kontenerach lub na statkach

Przypominam, że z zgodnie z Zasadami uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w kursach w pierwszej kolejności mogą wziąć udział ci uczniowie, którzy:

 • nie uczestniczyli w innych kursach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w poprzednich latach,
 • nie zostali objęci wsparciem w ramach projektów zintegrowanych realizowanych przez organy prowadzące oraz nie uczestniczyli w kursach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

Proszę także wziąć pod uwagę, aby:

 • kursy pokrywały się z kierunkiem kształcenia/zawodem, w którym kształci się dany uczeń zgłoszony na kurs,
 • uczeń wytypowany do udziału w kursie przejawia szczególne predyspozycje w zakresie przedmiotów zawodowych, wyrażające się m.in. wysokimi wynikami z przedmiotów zawodowych,
 • uczeń wytypowany do udziału w kursie kształci się w zawodzie odpowiadającym Branży kluczowej i wpisującym się w Inteligentną Specjalizacje Pomorza.

W danym kursie może uczestniczyć od 5 do maksymalnie 10 uczniów (z uwzględnieniem zasady, że jeden uczeń może uczestniczyć w jednym kursie). Liczy się kolejność zapisu u kierownika szkolenia praktycznego – A. Bożek do 6 grudnia 2019 roku.

Ponadto proszę mieć na uwadze, że ww. kursy są propozycją i zostaną zrealizowane pod warunkiem dostępności środków finansowych w projekcie zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2020, a ostateczny koszt realizacji danej formy wsparcia uwarunkowany jest wynikiem postępowania zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jeśli ostateczny koszt danego kursu lub liczba zgłoszonych uczniów przekroczy możliwości jego zorganizowania, zmuszeni będziemy zredukować liczbę uczniów zgłoszonych do udziału w kursach lub zrezygnować z któregoś kursu.

UWAGA !! do kursów:

 1. obsługa wózków jezdniowych
 2. obsługa żurawi – HDS
 3. obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
 4. spawanie metodą MAG 136 + cięcie palnikiem plazmowym
 5. spawanie metodą MIG 131 + cięcie palnikiem plazmowym
 6. spawanie metodą TIG 141 + cięcie palnikiem plazmowym
 7. sztauowanie i mocowanie ładunków w kontenerach lub na statkach

Mogą uczestniczyć uczniowie pełnoletni lub tacy, którzy przed przystąpieniem do egzaminu kończącego kurs (tj. do końca maja 2020 r.) ukończą 18 lat.