Deklaracje przystąpienia do egzaminów dla klasy 4 Technikum.

Informujemy uczniów klasy 4 Technikum o konieczności wypełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dokument wypełniamy elektronicznie a wersję wydrukowaną składamy w sekretariacie szkoły do piątku 6 września 2019 r.

 

Deklaracja maturalna
Kwalifikacja A.22- Prowadzenie działalności handlowej
Kwalifikacja E.14- Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Kwalifikacja M.42- Technik pojazdów samochodowych