Terminy egzaminów poprawkowych.

Egzaminy poprawkowe przedmiotowe 2018/2019

• język polski– 28 sierpnia godz. 9.00
• matematyka– 29 sierpnia godz. 9.00
• historia– 28 sierpnia godz. 9.00
• podstawy przedsiębiorczości– 29 sierpnia godz. 9.00
• chemia– 29 sierpnia godz. 9.00
• język niemiecki– 28 sierpnia godz. 9.00
• wychowanie fizyczne– 28 sierpnia godz. 9.00
• pracownia sieciowych systemów operacyjnych– 29 sierpnia godz. 9.00
• pracownia aplikacji internetowych– 29 sierpnia godz. 9.00
• pracownia baz danych– 29 sierpnia godz. 9.00

Egzaminy poprawkowe maturalne
• 20 sierpnia 2019– pisemny język polski i język angielski 9.00