Żegnaj Panie Antoni.

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Rada Szkoły, Rada Rodziców oraz Uczniowie

 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

 

żegnają z ogromnym żalem

 

Ś.P.

ANTONIEGO DEMBIŃSKIEGO

 

jednego z pierwszych uczniów naszej szkoły w latach powojennych,

później wieloletniego pracownika naszej placówki,

Człowieka wielkiej prawości i zasług, oddanego służbie prabuckiej oświaty,

Osobę lojalną w przyjaźni, koleżeństwie i niezłomną w poglądach.

 

Nigdy nie zapomnimy Jego barwnych opowieści

o czasach wojny, początkach naszej szkoły

oraz Jego wielkiej pasji- pszczelarstwie.

 

Cześć Jego pamięci.

 

Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 28 czerwca 2019 r. o godz. 13.00.