Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Wyjątkowo szybko w tym roku- bo już w środę 19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Podczas uroczystości Dyrektor Szkoły p. Tomasz Brodacki skierował do wszystkich uczniów słowa podziękowań za wielomiesięczny trud włożony w naukę, serdecznie pogratulował uczniom wyróżniającym się pod względem osiągnięć edukacyjnych, frekwencji oraz tym, którzy godnie reprezentowali szkołę na zewnątrz w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych czy działalności artystycznej oraz życzył wszystkim udanego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

W imieniu rodziców głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców- p. Joanna Stępka, która podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za edukację i wychowanie oraz cierpliwość w pracy z młodymi ludźmi, a samym uczniom pogratulowała osiągniętych wyników i życzyła niezapomnianych wakacyjnych wrażeń.

Podczas uroczystości pożegnano kolejny (i ostatni już) rocznik Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie klasy III Z otrzymali z rąk Dyrektora i wychowawcy p. Bernarda Reksa upragnione świadectwa ukończenia szkoły. Dyrektor serdecznie pogratulował Abiturientom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, podziękował za wkład włożony w życie i rozwój szkoły oraz życzył wszystkiego co najlepsze na dalszej drodze dorosłego życia zawodowego i osobistego.

Najlepszym i najbardziej aktywnym uczniom wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Po apelu wszyscy uczniowie udali się do klas, gdzie z rąk swoich wychowawców otrzymali świadectwa promocyjne i mieli okazję podziękować sobie za wspólną pracę i pożegnać się na czas wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!


 

N A G R O D Z E N I   Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie:
Wiktoria Dudalska 1 T
Julia Wiśnioch 1 B
Krystian Augustów 2 B
Michał Gajewski 2 B

Za wyróżniającą frekwencję na zajęciach:
Paweł Cichorski 1 T
Michał Próchnicki 1 T
Szymon Markowicz 3 Z

Za reprezentowanie szkoły w imprezach i konkursach motoryzacyjnych:
Szymon Markowicz 3 Z
Krystian Dubiela 3 T
Zuzanna Nowicka 3 T

Za aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Cezary Chiliński 3 T
Patrycja Łukasiak 3 T
Julia Kot 3 T
Natalia Kuś 3 T
Zuzanna Pytlarczyk 3 T
Weronika Kurzanowska 2 T
Marcelina Szołucha 3 T
Patrycja Lewandowska 3 T

Za działalność artystyczną w ramach koła „No właśnie”:
Wiktoria Dudalska 1 T
Agata Czajkowska 1 T
Ewelina Lewandowska 1 T
Michał Próchnicki 1 T
Julian Okraszewski 1 T
Wiktoria Klajn 1 T
Zuzanna Pytlarczyk 3 T
Patrycja Lewandowska 3 T
Marcelina Szołucha 3 T
Weronika Kurzanowska 3 T
Cezary Chiliński 3 T

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Patryk Gajewski 1 B
Mateusz Grabiński 1 B
Krystian Socha 1 B
Wiktor Orzechowski 1 B
Miłosz Andrzejewski 1 T
Maciej Modrzewski 1 T
Jakub Gadecki 2 T
Fabian Koniszewski 2 T
Karol Tukalski 2 B
Michał Papis 2 B
Wiktor Szmyt 2 B
Radosław Sroka 3 T
Robert Beta 3 T
Hubert Jaworski 3 T
Patryk Siłakowski 3 T

Za największą ilość zdobytych punktów z zachowania w roku szkolnym 2018/2019:
Michał Próchnicki 1 T (207 pkt.)