Kolejny Dzień Otwarty naszej szkoły za nami.

17 maja 2019 r. był Dniem Otwartym naszej szkoły, podczas którego odwiedzili nas uczniowie klas trzecich gimnazjów oraz ósmych SP z Miasta i Gminy Prabuty, oraz Mikołajek Pomorskich. Celem wizyty przyszłych kandydatów do szkół średnich było oczywiście zapoznanie z ofertą edukacyjną naszej placówki, zaprezentowanie bazy dydaktycznej i atmosfery panującej w ZSP oraz jak zawsze spotkanie z naszymi uczniami i kadrą pedagogiczną.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem przez Dyrektora Szkoły p. Tomasza Brodackiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty p. Marka Szulca, który wręczył nagrody laureatom II Gminnego Konkursu Wiedzy Samochodowej. Dyrektor zapoznał wszystkich zebranych z profilami kształcenia na rok szkolny 2019/2020, po czym zaprosił gości do zwiedzania szkoły, gdzie czekało na Nich wiele ciekawych (czasami mrożących krew w żyłach) atrakcji.

Mamy nadzieję, że po dzisiejszej wizycie i sympatycznie spędzonych godzinach w murach naszej szkoły, wielu z odwiedzających uczniów będzie od września naszymi młodszymi kolegami.

Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym uczniom zaangażowanym w przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu Dnia Otwartego.

(Foto: Izabela Grabara)