Pożegnaliśmy tegorocznych Absolwentów Technikum.

Dnia 30 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej- IV Technikum. Absolwentom zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,służbę w Poczcie Sztandarowym, działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz aktywność na niwie artystycznej. Rodzicom wyróżnionych uczniów zostały wręczone Listy Gratulacyjne.

W imieniu grona pedagogicznego gratulacje i serdeczne słowa życzeń skierował do młodzieży Dyrektor Szkoły p. Tomasz Brodacki. Słowa podziękowań za cztery lata wspólnej pracy skierowała do kadry nauczycielskiej, pracowników i uczniów wielokrotnie nagradzana Absolwentka Katarzyna Potrzeszcz. Uczniowie młodszych klas przygotowali maturzystom oryginalne i zabawne dyplomy.

Wychowawca klasy przygotował swoim uczniom niespodziankę w postaci wiersza o klasie i fotoreportażu z czterech wspólnych lat. W niejednym oku (nie tylko uczniowskim) pojawiła się łza wzruszenia.

Przy okazji uroczystości podsumowano rozgrywki tegorocznej ligi futsalu chłopców, a wszystkim drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Poniżej przedstawiamy nagrodzonych Absolwentów i fotorelację z uroczystości.


N A G R O D Z E N I  Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Katarzyna Potrzeszcz
Damian Urbański

Listy gratulacyjne otrzymali Rodzice najlepszych uczniów:
Państwo Teresa i Ryszard Potrzeszcz
Państwo Marzena i Witold Urbańscy

Za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie:
Alicja Lewandowska
Daniel Wajs
Damian Siemianowski

Za 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych:
Damian Siemianowski
Paweł Drypa

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Katarzyna Potrzeszcz
Kinga Szmudanowska
Ilona Jasińska

Za pracę na rzecz szkoły:
Olivia Kuriata

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
Adam Szczepański
Marcin Strzelczyk
Joanna Grodzicka

Za służbę w Poczcie Sztandarowym
Damian Urbański
Ilona Jasińska
Martyna Szepelakowska
Karol Szczepański
Natalia Pilarska
Patrycja Malicka

Za działalność artystyczno- kulturalną:
Katarzyna Potrzeszcz
Kinga Szmudanowska
Patrycja Malicka
Paweł Drypa
Joanna Grodzicka
Michał Lewandowski
Natalia Pilarska
Oskar Romanowski
Damian Siemianowski
Martyna Szepelakowska
Damian Urbański
Paweł Szurgot
Karol Szczepański
Daniel Pasternak
Paweł Beta
Marcin Strzelczyk
Ilona Jasińska
Anna Ceranowska
Anna Czerwińska

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Paweł Beta
Ilona Jasińska
Kinga Felczak
Damian Urbański
Szymon Ostrowski
Damian Siemianowski
Daniel Pasternak
Karol Szczepański


Wszystkim Absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym, oraz wszystkiego dobrego w dalszym dorosłym życiu.