Pierwszy dzień wiosny.

21 marca uczniowie klasy 1T wraz z wychowawczynią p. A. Lewandowską-Lech i ks. D. Krawcem zgodnie z tradycją Dnia wagarowicza opuścili szkołę, udając się na…, nie nie na wagary, ale na Plac św. Jana Pawła II, aby ozdobić Fontannę Rolanda pięknym łańcuchem wiosennym zbudowanym z prac wykonanych na lekcję wiedzy o kulturze, dotyczących roli muzyki w naszym życiu.

Ten happening wiosenno- muzyczny składał się z prac artystycznych, ale również tekstów wierszy o wiośnie Juliana Tuwima, Stanisława Grochowiaka, Władysława Broniewskiego. Ponadto skierowaliśmy zaproszenie na Dzień Otwarty naszej szkoły (25 kwietnia, godz. 9.00) do uczniów klas trzecich gimnazjum i klas VIII szkoły podstawowej, wracających tego dnia z Targów Edukacyjnych w Kwidzynie.