Bezpieczne ferie 2019.

Wraz z początkiem ferii zimowych zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku”- publikacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w której zamieszczono najważniejsze praktyczne wskazówki i aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.

Publikujemy również list Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji dotyczących niebezpieczeństwa zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

List GIS i KGP

Na stronie internetowej ministerstwa www.gov.pl/web/edukacja zamieszczone są rekomendacje dotyczące wyboru konkretnej formy wypoczynku oraz odnośniki do najważniejszych portali internetowych poświęconych zimowemu wypoczynkowi. Z kolei na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.