List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poniżej publikujemy list Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.