Terminy egzaminów poprawkowych.

Terminy maturalnego egzaminu poprawkowego:
Przedmiot data godzina
Język angielski 21.08.2018 9:00
Matematyka 21.08.2018 9:00
Terminy egzaminów poprawkowych końcoworocznych:
Przedmiot data godzina
Język polski 27.08.2018 9:00
Matematyka 27.08.2018 9:00
Język niemiecki 28.08.2018 9:00
Wiedza o kulturze 28.08.2018 9:00
Historia i społeczeństwo 28.08.2018 9:00
Wychowanie fizyczne 28.08.2018 9:00

Przypominamy o obowiązku odebrania zakresu materiału do egzaminu przez uczniów przystępujących do poprawek.