Zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

W piątek 22 czerwca w sali gimnastycznej ZSP odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018, na którym gościliśmy Przewodniczącego Rady Rodziców- Pana Mariusza Markowicza.

Dyrektor Szkoły Pan Tomasz Brodacki podziękował wszystkim uczniom za całoroczny trud włożony w naukę, pogratulował uczniom wyróżniającym się pod względem osiągnięć edukacyjnych, frekwencji na zajęciach oraz tym, którzy godnie reprezentowali szkołę na zewnątrz w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych czy działalności promocyjnej.

Podczas uroczystości cała społeczność szkolna pożegnała serdecznie p. Irenę Stefanowską, która po wielu latach pracy odchodzi na zasłużoną emeryturę, oraz p. Marka Taraszkiewicza, który podejmuje się nowych wyzwań zawodowych.

Wyróżnionym uczniom zostały wręczone nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, 100% frekwencję, sukcesy w konkursach i olimpiadach, działalność na rzecz szkoły, pracę w Samorządzie Uczniowskim, pracę charytatywną,  osiągnięcia sportowe oraz największą ilość zdobytych punktów z zachowania.

Podczas uroczystości pożegnano również kolejny rocznik Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wzruszeni uczniowie klasy III Z otrzymali z rąk Dyrektora i wychowawcy p. Ryszarda Groll upragnione świadectwa ukończenia szkoły. Dyrektor serdecznie pogratulował Abiturientom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, podziękował za wkład włożony w życie i rozwój szkoły oraz życzył wszystkiego co najlepsze na dalszej drodze dorosłego życia zawodowego i osobistego.

Po uroczystym apelu wszyscy uczniowie udali się do klas, gdzie z rąk swoich wychowawców otrzymali świadectwa promocyjne i mieli okazję podziękować sobie wspólnie za dziesięciomiesięczny wysiłek i pożegnać się na czas wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!


 

N A G R O D Z E N I   Z O S T A L I:

 

Świadectwo z wyróżnieniem:
Katarzyna Potrzeszcz 3 T

Za bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej dobre zachowanie:
Michał Gajewski 1 B
Daniel Wajs 3 T

Za 100% frekwencję na zajęciach:
Marcelina Moczadło 3 Z
Krystian Augustów 1 Z
Dawid Wajs 1 T

Za wyróżniającą frekwencję na zajęciach:
Szymon Markowicz 2 Z
Paweł Drypa 3 T
Andrzej Kuchta 2 T
Hubert Jaworski 2 T
Jakub Klejna 1 T
Jakub Kamiński 1 T

Za reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:
Filip Dulski 3 Z
Damian Lewandowski 3 Z
Jakub KOścielski 1 T

Za aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Cezary Chiliński 1 T
Weronika Kurzanowska 2 T
Katarzyna Potrzeszcz 3 T
Natalia Kuś 2 T
Zuzanna Pytlarczyk 2 T

Za zaangażowanie w szkolną akcję wolontariatu:
Anna Ceranowska 3 T
Ilona Jasińska 3 T
Patrycja Malicka 3 T
Joanna Grodzicka 3 T
Marcin Strzelczyk 3 T
Daniel Wajs 3 T
Daniel Pasternak 3 T
Damian Urbański 3 T
Damian Siemianowski 3 T
Kinga Szmudanowska 3 T
Paweł Drypa 3 T
Daniel Szczepański 3 T
Karol Szczepański 3 T

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Stanisław Dąbrowski 3 T
Ilona Jasińska 3 T
Kinga Felczak 3 T
Szymon Ostrowski 3 T
Damian Siemianowski 3 T
Damian Urbański 3 T
Robert Beta 2 T
Patryk Siłakowski 2 T
Wiktor Szmyt 1 B
Jakub Gadecki 1 T
Patryk Malicki 1 B
Michał Gajewski 1 B

Za największą ilość zdobytych punktów z zachowania w roku szkolnym 2017/2018:
Damian Siemianowski 3 T (384 pkt.)
Patrycja Łukasiak 2 T (377 pkt.)
Cezary Chiliński 1 T (366 pkt.)