Gminny Konkurs Wiedzy Samochodowej w Gimnazjach.

24 kwietnia we wszystkich klasach trzecich Gimnazjów w Prabutach, Trumiejkach i Rodowie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Samochodowej organizowany przez naszą szkołę pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań w czasie 45 min., który sprawdzał wiedzę samochodową uczniów, zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa, przepisy ruchu drogowego oraz podstawową wiedzę o Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz nagrodzenie laureatów nastąpi w najbliższy piątek 27 kwietnia podczas Dnia Otwartego naszej szkoły. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjum, ich rodziców i opiekunów.