Zajęcia w ośrodku Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

Uczniowie klas pierwszych ZSP w zawodzie kierowca mechanik i technik pojazdów samochodowych w ramach umowy partnerskiej i współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych w Gdyni odwiedzili na zaproszenie wyżej wymienionych ośrodek szkoleniowy stowarzyszenia. Nasi uczniowie odbyli tam całodniowe zajęcia:

1. Szkolenie w zakresie mocowania ładunków na pojazdach samochodowych, prowadzone było przez specjalistów w tym zakresie, uczniom zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia związane z mocowaniem ładunków oraz pokazane sposoby i zademonstrowany sprzęt, który został wykorzystany podczas prowadzenia zajęć, uczniowie mogli sami wykorzystać go do mocowania ładunków. Zajęcia były prowadzone w ciekawy sposób, angażowały uczniów do dyskusji w danym temacie.

2. Ćwiczenia praktyczne na symulatorze jazdy pojazdem ciężarowym, jest to jedyne urządzenie w pomorskim, na którym stowarzyszenie szkoli przyszłych kierowców pojazdów ciężarowych. Symulator ten odzwierciedla rzeczywiste warunki pracy kierowcy, przewiduje okoliczności i zdarzenia, jakie mogą wystąpić na drodze. Kursant musi reagować na zdarzenia i polecenia symulatora. W tym urządzeniu można zaprogramować różne warunki drogowe– jazda w mieście o dużym natężeniu ruchu, jazda w górach, jazda na oblodzonej i ośnieżonej nawierzchni i szereg innych warunków.

Młodzieży najbardziej podobała się jazda na symulatorze, doświadczyli wielu wrażeń, które czekają ich w tym zawodzie. Zadowolenie uczniów mobilizuje nas do dalszej współpracy i organizowaniu wizyt w ośrodku szkoleniowym stowarzyszenia. Prezes stowarzyszenia deklaruje wszelaką pomoc w kształceniu młodzieży w zawodzie kierowca mechanik. Zapraszamy więc młodzież gimnazjalną do kontynuowania nauki w naszej szkole.