Podsumowanie Projektu „Od Technika do Europejczyka…”.

W piątek 2 marca 2018 roku w szkole odbył się event podsumowujący efekty projektu „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości” skierowanego do uczniów klasy drugiej i pierwszej technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Prabutach.
Na podsumowaniu obecni byli:
Jerzy Śnieg– Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego,
Danuta Woronowicz– członek zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,
Włodzimierz Dawidowski– członek zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,
Krystyna Łapacz– przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Kwidzyńskiego,
Lech Kobyliński– Przewodniczący Rady Szkoły ZSPP,
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z Kwidzyna wraz z uczniami,
Dyrektorzy Szkół z terenu Miasta i Gminy Prabuty,
Rodzice, uczniowie oraz pracodawcy.

W trakcie podsumowania koordynator omówił fazy powstawania projektu a uczestnicy zaprezentowali swoją relację z pobytu i podzielili się wrażeniami i doświadczeniami.

W projekcie, w ramach stażu zawodowego zorganizowano wyjazd 37 osobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami. Staż trwał dwa tygodnie w dniach od 27 sierpnia 2017 roku do 09 września 2017 roku w niemieckich przedsiębiorstwach branży informatycznej, mechanicznej i handlowej w Schkeuditz i Lipsku. Uczniowie biorący udział w projekcie zostali wybrani na podstawie obiektywnych kryteriów w procesie rekrutacji. Uczniowie przed wyjazdem odbyli odpowiednie zajęcia i warsztaty przygotowujące do wyjazdu na staż.

Partnerem ze strony niemieckiej była firma Vitalis, której wieloletnie doświadczenie i baza zagwarantowały realizację uzgodnionego wcześniej programu pobytu. Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności zawodowe oraz językowe, które zostały potwierdzone zdobyciem odpowiednich certyfikatów, co w przyszłości zwiększy ich szansę na zdobycie pracy. W ramach mobilności uczniowie poznawali będą organizację pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, a także lokalną historię, tradycję i kulturę regionu.

Głównymi celami projektu były:
– zwiększenie mobilności i aktywności uczniów pochodzących z niewielkich miejscowości,
– zdobycie nowych doświadczeń życiowych,
– zwiększenie możliwości adaptacyjnych w nowym środowisku,
– przełamywania barier i uprzedzeń kulturowych i językowych,
– zdobycie fachowej wiedzy zawodowej oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi mechanicznych, informatycznych oraz handlowych,
– zapoznanie z innymi sposobami organizacji procesu pracy,
– zwiększenie znajomości języka niemieckiego,
– zdobycie wiedzy na temat historii, kultury i zwyczajów Niemiec,
– zwiększenie poczucia świadomości bycia obywatelem Europy i świata,
– podniesienie motywacji do własnego rozwoju, nauki, ukończenia szkoły, zdobycia dyplomu i poszukiwania pracy,
– poprawa wyników egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych oraz egzaminu zawodowego.

Całkowity koszt projektu to 257 240,69 PLN.

Projekt „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości” skierowany był do uczniów klasy drugiej technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Prabutach.