Świąteczna Zbiórka Żywności.

W dniach 01-02 grudnia miała miejsce „Świąteczna Zbiórka Żywności” pod patronatem Banku Żywności w Tczewie. W zbiórce wzięło udział kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły oraz gimnazjaliści z Trumiejek pod opieką Pani Anety Lizińskiej.

Zbiórka okazała się rekordowa. Zebrana żywność pozwoliła zrobić ponad 40 paczek, które jak zawsze trafią dla potrzebujących dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Prabuty. Szczególne słowa podziękowania kierujemy dla Pani Jadwigi Pakalskiej (TPD Nadzieja), a także opiekunki naszego Samorządu Uczniowskiego Pani Anecie Próchnickiej- Sitarz.

Warto zwrócić uwagę, że zaangażowanie uczniów jest co roku coraz większe, co cieszy szczególnie w kontekście obchodzonego 5 grudnia Dnia Wolontariusza.

Więcej informacji o Akcji tutaj –>>