Opłaty za duplikat świadectwa lub legitymacji.

Poniżej przedstawiamy wysokości opłat za:

wydanie duplikatu świadectwa: 26 zł
wydanie duplikatu legitymacji szkolnej: 9 zł.

Kwotę należy wpłacić na konto:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 82-550 PRABUTY, UL. SZKOLNA 4
nr konta: 94 8300 0009 0016 8231 2000 0100

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Procedury wydawania legitymacji.