Projekt „Obrobimy negatywy tworząc same pozytywy”.

Uczniowie klasy 3 Technikum w partnerstwie z Prabuckim Stowarzyszeniem Lotniczym „AVIATOR” realizują Projekt „Obrobimy negatywy tworząc same pozytywy”.

Grupa uczniów pod kierunkiem p. Michała Skowrońskiego skanuje za pomocą specjalistycznego sprzętu stare negatywy zdjęć Prabut przekazane przez Stowarzyszenie Aviator a następnie dokonuje ich cyfrowej obróbki przy pomocy oprogramowania graficznego. Efekty swojej pracy uczniowie publikują na szkolnej stronie internetowej.

Zadaniem drugiej grupy pod opieką p. Agnieszki Lewandowskiej-Lech jest przeprowadzenie wywiadów z osobami zidentyfikowanymi na starych negatywach.

Głównymi założeniami projektu są:

a) aktywizacja młodzieży poprzez udział w tworzeniu zbioru i publikacji fotografii Prabut z lat 1957-1990 na bazie posiadanego zbioru negatywów ukazujących zarówno życie codzienne mieszkańców jak i uroczystości i zmiany w krajobrazie,
b) uczestnictwo w przygotowaniu wystawy, strony internetowej i publikacji książkowej,
c) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
d) umożliwienie poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach; zdobycia nowych doświadczeń, zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktów z osobami starszymi.

Prabuckie Stowarzyszenie Lotnicze „AVIATOR” po zakończeniu projektu przekaże szkole na własność:
a) skaner do obróbki fotografii,
b) oprogramowanie graficzne Corel X8 w wersji classroom,
c) oprogramowania graficzne Corel Painter w wersji classroom.

Zdjęcia z realizacji Projektu.

Galeria zeskanowanych negatywów.