Kiermasz podręczników.

Jak co roku, biblioteka szkolna organizuje kiermasz podręczników szkolnych. Prosimy uczniów o przynoszenie podręczników do biblioteki wraz z listą (imię, nazwisko, nazwa podręcznika, cena).

Książki będą sprzedawane od dnia 11 września br. w czasie przerw (górny korytarz, pomieszczenie nr 17, obok biblioteki).

Biblioteka szkolna.