Wyjazd uczestników Projektu na staż do Niemiec.

W niedzielę 27 sierpnia o godz. 3.30 rano grupa 37 uczniów z klas 2 i 3 Technikum, która uczestniczy w Projekcie Unijnym „Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia- większe możliwości” udała się w podróż do Niemiec. Celem wyjazdu jest odbycie dwutygodniowego stażu w niemieckich przedsiębiorstwach branży informatycznej, mechanicznej i handlowej w Schkeuditz i Lipsku.

Partnerem ze strony niemieckiej jest firma Vitalis, której wieloletnie doświadczenie i baza gwarantują realizację uzgodnionego wcześniej programu pobytu. Uczniowie zdobywać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz językowe, będzie to potwierdzone zdobyciem certyfikatu ECVET oraz dokumentu Europass Mobilność, co w przyszłości zwiększy ich szansę na zdobycie pracy.

W ramach mobilności uczniowie poznawać będą organizację pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, a także lokalną historię, tradycję i kulturę regionu.

Życzymy bezpiecznej podróży, wielu niezapomnianych wrażeń i cennych doświadczeń. Do zobaczenia 9 września!