Zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

W piątek 23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017, na którą przybyli Przewodniczący Rady Szkoły- Pan Lech Kobyliński oraz Przewodniczący Rady Rodziców- Pan Mariusz Markowicz. Dyrektor Szkoły Pan Tomasz Brodacki podziękował wszystkim uczniom za cały rok szkolny, pogratulował uczniom osiągającym najwyższe noty, najwyższą frekwencję oraz tym, którzy reprezentują szkołę na zewnątrz w konkursach, olimpiadach i zawodach. Przewodniczący Rady Rodziców i Rady Szkoły- p. Lech Kobyliński podziękował wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom za włożony trud w mijającym roku i życzył wszystkim udanego bezpiecznego wypoczynku podczas nadchodzących wakacji oraz udanego wyjazdu do Niemiec uczestnikom Projektu „Od Technika do Europejczyka”.

Wyróżnionym uczniom zostały wręczone nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, sukcesy w konkursach, działalność na rzecz społeczności lokalnej, pracę w Samorządzie Uczniowskim, działalność artystyczną oraz osiągnięcia sportowe.

Podczas uroczystości pożegnano również tegorocznych Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy z rąk Dyrektora i wychowawcy p. Marcina Stalmirskiego otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Dyrektor skierował do Absolwentów gratulacje, podziękowania oraz serdeczne słowa życzeń na dalsze dorosłe życie.

Przy okazji nagrodzono także zawodników rywalizujących w tegorocznej Szkolnej Lidze Tenisa Stołowego:
1 m. Damian Siemianowski 2 T
2 m. Szymon Ostrowski 2 T
3 m. Wiktor Kobyliński 2 T

Po uroczystym apelu wszyscy udali się do klas, gdzie z rąk swoich wychowawców otrzymali świadectwa promocyjne.


 

N A G R O D Z E N I   Z O S T A L I:

Świadectwo z wyróżnieniem:
Ewa Jackiewicz 2 Z

Za bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej dobre zachowanie:
Katarzyna Potrzeszcz 2 T
Daniel Wajs 2 T
Paweł Beta 2 T
Damian Siemianowski 2 T
Ewa Jackiewicz 2 Z
Filip Dulski 2 Z
Andżelika Lechowska 2 Z
Damian Lewandowski 2 z
Aleksander Tomczyk 3 Z
Monika Kościelska 3 Z
Malwina Wawer 3 Z

Za 100% frekwencję na zajęciach:
Hubert Jaworski 1 T
Andrzej Kuchta 1 T
Paweł Drypa 2 T
Damian Siemianowski 2 T
Andżelika Kluska 2 T
Alicja Lewandowska 2 T
Marcelina Moczadło 2 Z
Monika Kościelska 3 Z

Za reprezentowanie szkoły w Olimpiadzie Motoryzacyjnej:
Jakub Ciesiński 3 Z
Filip Dulski 2 Z

Za aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim:
Patrycja Malicka 2 T
Katarzyna Potrzeszcz 2 T
Ilona Jasińska 2 T
Patrycja Lewandowska 1 T
Zuzanna Pytlarczyk 1 T

Za zaangażowanie w szkolną akcję wolontariatu:
Monika Kościelska 3 Z

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Michał Głowacki 3 Z
Węgrecki Paweł 2 Z
Wacławski Tomasz 2 Z
Głowacki Dominik 2 Z
Lewandowski Damian 2 Z
Gajewski Mariusz 2 Z
Koniszewski Mateusz 2 Z
Markowski Mateusz 1 Z
Kudełka Patryk 1 Z
Łoziński Michał 1 Z
Jaworski Hubert 1 T
Beta Robert 1 T
Lipiński Patryk 1 T
Siłakowski Patryk 1 T
Kuś Natalia 1 T
Czeszejko Mateusz1 T
Ostrowski Szymon 1 T
Fydrych Mateusz 2 T
Dąbrowski Stanisław 2 T
Beta Paweł 2 T
Urbański Damian 2 T
Jasińska Ilona 2 T

Za godne reprezentowanie szkoły w konkursach artystycznych:
Patrycja Lewandowska 1 T
Zuzanna Pytlarczyk 1 T

Za aktywną działalność w ramach Koła Teatralno-Dziennikarskiego „No właśnie”:
Paweł Drypa 2 T
Patrycja Malicka 2 T
Damian Siemianowski 2 T
Oskar Romanowski 2 T
Joanna Grodzicka 2 T
Katarzyna Potrzeszcz 2 T
Damian Urbański 2 T
Kinga Szmudanowska 2 T