Zaproszenie na spotkanie pt. „Jak pomóc dziecku, żeby nie popadło w uzależnienie”.

Jesteś matką lub ojcem, nie jest Ci obojętny los Twojego Dziecka,
zachęcam do poszerzenia swojej wiedzy na temat
„JAK POMÓC DZIECKU, ŻEBY NIE POPADŁO W UZALEŻNIENIE”

Dnia 24 maja 2017 roku o godzinie 18 na terenie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie
przy ul. Grudziądzkiej 8 (I piętro)

odbędzie się spotkanie w ramach cyklicznych spotkań otwartych dla Rodziców

Serdecznie zapraszam chętnych Rodziców i Opiekunów

prowadząca pedagog,
terapeuta uzależnień
Barbara Drożdż