Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu.

Mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców oraz realizując zapisy Powiatowego Programu Zapobieganie Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2021 dla powiatu kwidzyńskiego,

zwracam się z uprzejmą prośbą o aktywny udział w badaniu poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego powiatu. W związku z powyższym poniżej znajdziecie Państwo link do ankiety w formie elektronicznej.

Z góry dziękuję wszystkim mieszkańcom naszego powiatu za udział w badaniu.

Starosta Kwidzyński – Jerzy Godzik

Link do ankiety: https://powiatkwidzynski.webankieta.pl