Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych i pożegnanie Absolwentów.

Dnia 28 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych- IV T m/i oraz III Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Absolwentom zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za wyniki w nauce, sportowe, reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych, Poczcie Sztandarowym i Samorządzie Uczniowskim a Rodzicom wyróżnionych uczniów- Listy Gratulacyjne.

W uroczystości uczestniczyli Przewodniczący Rady Szkoły- p. Lech Kobyliński oraz Przewodniczący Rady Rodziców p. Mariusz Markowicz.

W imieniu grona pedagogicznego gratulacje i serdeczne słowa życzeń  skierował do młodzieży Dyrektor Szkoły p. Tomasz Brodacki. Słowa podziękowań za cztery lata wspólnej pracy skierowała do kadry nauczycielskiej, pracowników i uczniów świeżo upieczona Absolwentka Paulina Kościelecka. W imieniu młodszych kolegów maturzystów pożegnała uczennica klasy 2 T Katarzyna Potrzeszcz.

Podczas uroczystości miała również miejsce ceremonia symbolicznego przekazania Sztandaru przez dotychczasowy Poczet Sztandarowy młodszym kolegom, którzy od dziś z dumą pełnić będą tę zaszczytną funkcję.

Klasa 2 T przygotowała Absolwentom zabawną i wzruszającą prezentację z ich czteroletniego pobytu w murach ZSP. Całość zakończył występ hip-hopowy Szymona, Zuzi i dwóch Patrycji.

Poniżej przedstawiamy nagrodzonych Absolwentów i fotorelację z uroczystości.


N A G R O D Z E N I  Z O S T A L I:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Natalia Węgrecka
Paulina Kościelecka
Daria Zaremba

Za 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych:
Natalia Węgrecka

Listy gratulacyjne otrzymali Rodzice najlepszych uczniów:
Państwo Barbara i Zbigniew Węgreccy
Państwo Marta i Arkadiusz Kościeleccy
Państwo Elżbieta i Wiesław Zaremba

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim i pracę na rzecz szkoły:
Paulina Kościelecka
Anna Mierzwicka
Karolina Kaniecka
Aleksandra Wojtysiak
Daria Zaremba
Wojciech Kordalski
Mateusz Czajka

Za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
Paulina Kościelecka
Aleksandra Wojtysiak
Daria Zaremba
Adam Tybuszewski

Za reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym
Paulina Kościelecka
Aleksandra Wojtysiak
Daria Zaremba
Anna Mierzwicka
Tomasz Buszko
Daniel Karolak

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
Wojciech Kordalski
Tomasz Buszko
Daniel Karolak


Wszystkim Absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym, oraz wszystkiego dobrego w dalszym dorosłym życiu.