XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.

21 kwietnia 2017 r. dwoje naszych uczniów- Katarzyna Potrzeszcz oraz Stanisław Dąbrowski wzięli udział w XIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, który odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

Konkurs miał formę testu (100 pytań) i obejmował zagadnienia z zakresu architektury, historii, geografii, polityki, kultury i życia codziennego Niemiec. Sponsorem nagród było jak co roku Towarzystwo Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Kwidzynie.