Konferencja naukowa w PCKiS.

We wtorek 14 marca uczniowie klasy 1 Technikum wzięli udział w konferencji naukowej poświęconej Żołnierzom Wyklętym, która odbyła się w PCKiS. Zebrani mogli wysłuchać prelekcji pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, wziąć udział w dyskusji, a także nabyć publikacje historyczne.